opc_loader

Garantie & Service Secutelonline.nl                     

Wij werken volgens de Wet kopen op afstand.

Heeft u een problemen met een product wat u bij Secutelonline.nl heeft aangeschaft, dan kunt u uiteraard een beroep doen op Secutelonline.nl voor het uitvoeren van de garantie. Op alle elektronische producten wordt ten minste 12 maanden garantie verleend door Secutelonline.nl. Daarnaast worden door diverse fabrikanten langere garantietermijnen op producten verleend. De uitvoering van garantie wordt door Secutelonline.nl opgevolgd conform de voorschriften van de fabrikant. Alle producten die Secutelonline.nl aanbiedt betreffen Nederlandse producten. U heeft dus de zekerheid dat bij elk product de in Nederland geldende garantie voorwaarden van toepassing zijn. Indien u een product onder de garantie aan wilt bieden bij Secutelonline.nl, volg hiervoor dan de garantieprocedure. 


Garantie procedure 
Wanneer er iets niet in orde is met uw product, neem dan contact op met de Secutelonline.nl klantenservice. Samen met u zullen wij analyseren wat er aan de hand is. Nadat is vastgesteld dat er een probleem voordoet met uw product, kunt u het product naar ons terug sturen. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. U kunt het product ook bij ons afgeven. Indien het de uitvoering van uw garantie versneld, zullen wij u adviseren het product rechtstreeks te verzenden aan het servicecentrum van de fabrikant, dan wel contact op te nemen met de fabrikant voor de uitvoering van uw garantie;

Om voor de uitvoering van garantie voor uw product in aanmerking te komen, biedt u het product altijd aan samen met een kopie aankoopbewijs van Secutelonline.nl, een duidelijke probleemomschrijving met daarop vermeld uw gegevens en indien van toepassing het garantiebewijs van het desbetreffende product. Zonder deze begeleidende stukken is het niet mogelijk uw aanvraag in behandeling te nemen, noch om u te informeren over de status daarvan;

Na in behandeling name van uw garantieverzoek, wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gebracht door Secutelonline.nl (mocht u uw product rechtstreeks verzenden naar het servicecentrum van de fabrikant, dan is dit afhankelijk van het desbetreffende servicecentrum). Gedurende de uitvoeringsperiode kunt u informeren naar de status.

Nadat uw product hersteld of vervangen is, wordt het product aan u retour verzonden. De duur van de afwikkeling is sterk gerelateerd aan het desbetreffende product en de fabrikant. Secutelonline.nl is hierbij volledig afhankelijk van de servicecapaciteit van een fabrikant.

Producten kunnen voor garantie worden verzonden aan: 

Secutel B.V.
t.n.v.Secutelonline.nl 
Newtonstraat 44
1704 SB Heerhugowaard 

Stuur nooit onaangekondigd producten naar Secutelonline.nl. Deze kunnen niet in behandeling worden genomen.

Voor producten die Secutelonline.nl retour ontvangt en waarbij het opgegeven probleem niet kan worden geconstateerd, krijgt u 30 dagen de gelegenheid om het product, voor eigen rekening, bij Secutelonline.nl af te halen of zorg te dragen voor een verzendvergoeding voor de retourzending. 

DOA (Dead on Arrival) regeling 

Doet een probleem met een product zich voor binnen 7 dagen na aankoop, dan hanteert Secutelonline.nl de DOA-regeling (Dead on Arrival). Nadat u melding gemaakt heeft bij de Secutelonline.nl klantenservice van een defect of niet correct functionerend product binnen 7 dagen na aankoop, zorgt Secutelonline.nl kosteloos voor een vervangend exemplaar. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn gelijk aan de garantieprocedure.